Jdi na obsah Jdi na menu
 


Který kůň se nejvíc hodí na drezuru?
andalůský kůň

Je balottada cvikem VYSOKÉ drezúrní školy?
ano

Od kterého stupně je povolen frak?
od stupně S

Při pracovním klusu jezdec:
nevysedává

Pirueta neboli
kruh prováděný na 2 stopách

Jaké rozměry má kolbiště pro drezurní úlohu L4?
20 x 60 m

Couvání má stejný nohosled jako...
klus

Kde leží na obdélníku písmenko R?
mezi M a B

Jaké barvy je sako jezdce?
černé nebo tmavě modré

Traverens neboli:
dovnitř záď

Uchazeči o zkoušku rozhodčího musí mít minimálně:
21 let

Cval se na písku zpomaluje o:
3%

Jak by měl pusobit drezurní kůn?
Že cviky vykonává z vlastní vůle

Můžu mít na drezuře kovové ostruhy?
ano, samozřejmě

Pasáž je:
velmi shromážděný a vznosný klus na místě

Při ježdění obratů je vnější noha vždy:
zadržující

Ballotada se ztotožňuje s:
croupadou

Šikmost (křivost) koně je:
přirozená

Co je to kmih?
jezdcem vyvolaná energie a chuť koně jít dopředu

Jaký tvar kroužku má olivové udidlo?
D

Co to znamená, když má kůň kampanní rovnováhu?
má ji na všech čtyřech nohách rovnoměrně rozloženou

Poloviční Pirueta neboli
půlkruh prováděný na 2 stopách

Při ježdění obratů je vnitřní noha vždy:
pobízející

Co je pravdivé?
Mezinárodní jezdecký sport začal své dějiny skákáním do výšky a do dálky v Dublinu 1864, první drezurou v Bratislavě 1873 a soutěží charakteru všestrannosti mezi Lyonem a Aix 1905

Jezdkyně Kadlecová se jmenuje:
Vlasta

V kterém hřebčíně bylo vyšlechtěno plemeno Furioso?
Mezöhegyes

Jaké míry má drezurní obdelník pro základní úlohy?
20x40

Jak široké jsou otěže? Přibližně:
2 cm

O kolik stupňů se musí koník otočit, aby provedl celou piruetu?
o 360°

V jakém stupni v drezuře se poprvé objevují celé piruety?
T

Co znamená podle stupnice v drezuře hodnocení 7?
dosti dobrý

Co to znamená prodloužení chodu?
kůň získá v daném chodu lepší prostor bez zrychlení tempa

Co to znamená, když má kůň drezurní rovnováhu?
má rovnováhu na zadních nohách

Který z těchto cviků se neprovádí na dvou stopách?
letmý přeskok

Renvers neboli
záď ke stěně

Jaké písmeno na drezurním obélníku najdeme proti B?
E

Jaký průměr má na jízdárně velký kruh?
20 m

Drezuru jezdí i známá jezdkyně Půlpánová...?
Libuše

Který ze cviků neexistuje?
couváním vpřed

Štěpánka Koblížková a její drezurní kůň...
Blacoro-K

Slovo drezura je:
francouzského původu

Co znamená když je kůň "nad otěží"?
Dopředu zdvižené držení hlavy.

Kde se nalézá na drezůrním obdelníku písmeno M?
mezi C,R

Co se chce po koni při kontracvalu?
Aby cválal na vnější nohu

Jak z drezurního obdelníku odcházíme?
volným krokem v A

Legendární Rembrandt byl barvy:
hnědák

Jaký cvik se nejvíce podobá pasáži?
piafa

Ve kterém bodě se při soutěži zastavíme a pozdravíme?
X

Moment vznosu ve cvalu je mezi:
3. a 1. dobou

Ohodnocení cviku známkou 3 znamená:
téměř špatný

Kde se nalézá na drezůrním obdelníku písmeno M?
mezi C,R

Při levadě úhel páteře koně se zemí svírá:
45°

Co je to Ballotáda?
figura španělské jezdecké školy

Co je to ruch?
rychlost pohybu koně v určitém chodu

Jakému sportu se věnuje David Fialka?
parkur

Co je to kadence?
počet kroků nebo cvalových skoků za určitý čas

Jakou hraje v drezuře roli váha jezdce?
Žádnou, není omezena

V jakém roce založil Frederico Grisone akademii drezury?
1532

Hanka Pavlíková-Pelikánová v roce 2006 závodí převážně s jedním koněm, jak se tento kůň jmenuje?
Ricco

Co je to mézair?
Opakovaná levada kupředu.

Jaká je rychlost kroku koně?
6 - 8 km/h

Jsou v soutěžních úlohách povoleny hlasové pomůcky?
ne

Jak se přesně čte Capriola?
Kupriola

Kde nie je jezdecká vysoká škola?
Luxembursko

Poloviční Překrok neboli
half pass

jak dlouho se koník připravuje na drezurní soutěže?
5 - 6 let

Patří vlnovky do práce na dvou stopách?
ne

Jaké písmeno se na drezurním obdelníku vyskytuje?
M

Kde se nalézá na drezůrním obdelníku písmeno V?
mezi K,E

Čím začíná jezdec pobídku k couvání?
pobídkou holeněmi

Jaké písmeno se na drezurním obdelníku vyskytuje?
M

Co je to ustupování na holeň?
cvik, ve kterém jde kůň dopředu a současně do strany