Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aká je dĺžka uhlopriečky na drezúrnom obdĺžniku?
63,25 metrov

Kdy začíná historie moderní drezury?
v renesanci

Do jaké kategorie spadá Cena svatého Jiří?
ST

Medzinárodné drezúrné drezúrne závody sú rozdelené na:
CDF,CDA,CDI,CDIO

Renvers aneb:
Záď ke stěně

Váha při polovičním překroku vpravo je na...
vnitřní sedací kosti

Můžeme mít osruhy v úloze T-IM2?
Tato úloha neexistuje

Co umožňuje drezurní sedlo?
hluboký sed

Dřívě byli holštýni používáni také jako:
tažní koně u dělostřelectva

Kolik sledů proběhne při cviku courbetta?
tři

Crownpiece je:
nátylník

Ostruhy jsou u základních soutěží:
povoleny

Jaké jsou rozměry drezúrního obdélníku ve vyšších soutěžích?
20x60 m

Piruety se mohou provádět v:
Kroku, cvalu a piafě

Kolik zlatých medailí získal Dr.Reiner Klimke na olympiádě?
šest

V úloze DD/2003 v Nebanicích (1.-2.7.2006) zvítězil/a:
Katrin Harlein s koněm Dimona

Jaké opakované cviky se vlastně provádi v courbette?
opakované croupády

Která úloha stupně TT je čtená(nejede se zpaměti)?
TT1

Mezi další cviky vysoké školy patří:
Falkada

Jaký je rozdíl mezi levádou a pesádou?
Při pesádě se zvedne kůň téměř kolmo k zemi

Nicole Uphoff se narodila r.
1967

Co znamená SCOPE?
skoková schopnost koně

Co je to AIRS?
nadzemní cviky španělské vysoké školy

Jaké jsou některé figury vysoké školy?
piaffe,passage,pirueta,leváda,pesada…

Jaké barvy kalhot mají při soutěžích muži?
bílou

Velmi známá drezurní jezdkyně Kyra Kyrklund pochází:
z Finska

V kolika letech zemřel Dr. Reiner Klimke ?
v 63 letech

Lomené udidlo tvoří v koutku:
1 - 2 vrásky

Co je cílem závodu F.E.I. Intermédiaire II?
připravit koně pro Grand Prix

Co jsou to traverzály?
několik po sobě následujících a na sebe navazujících polovičních překroků na jednu a pak na druhou stranu

Ramena páky nesmí být delší než:
10 cm

V kategoriích "S" a "T" jsou ostruhy:
povinné

Jaké jsou nejmenší rozměry opracoviště?
35×15

Kde leží hřebčinec v Celle?
v severozápadním Německu

Kdy je kůň na kruhu rovný?
když je jeho součástí

Na drezurním obdélníku je středová čára:
vyznačená uhrabáním

Co to znamená tupé přilnutí??
kůň málo citlivý v hubě a prakticky nereaguje na pomůcku otěží

Když dostanu známku 7 jsem:
dosti dobrý

V küru stupně S je požadováno ... m krokem:
40

Jakou barvu kalhot mají ženy?
bílé nebo béžové

Jak se jmenuje jediný drezúrní kůň, který získal medaile na třech Olympiádách?
Meteor

Cena Svatého Jiří je
úloha střední úrovně

Do jakého stupně patří drezurní úloha Grand Prix speciál?
velmi těžký

Na kolika stopách se pohybuje kůň při traverzále?
na dvou stopách

Aký je druhý názov pre Norfolkského klusáka?
roadster

Kde je jezdecká škola Cadre Noir?
ve Francii

OH v Barceloně 1992 v drezuře vyhrál kůň:
Rembrandt

Váha při cviku dovnitř plec vlevo je na...
VNITŘNÍ SEDACÍ KOSTI

Jak vypadá pirueta?
OBRAT KOLEM ZADKU

Existuje úloha Grand Prix speciál?
Ano

Piruety se mohou provádět v:
KROKU, CVALU A PIAFFĚ

O kolika obloucích je vlnovka, která se předvádí při základních soutěžích?
3-4 vlnovky

Při cviku "dovnitř plec" má jezdec váhu na...?
vnější sedací kosti

Jakou funkci má stevard na drezurních závodech?
Kontroluje uždění a sedlání koní

Krerá drezurní úloha stupně ST je čtená?
T1

Jakou barvu má Pascolini?
TMAVÝ HNĚDÁK

Co je to celá zádrž?
souhrn pobídek a pomůcek sloužící k zastavení koně z jakéhokoliv chodu

Kdy byla založena jezdecká akademie v Neapoli?
roku 1532

Které z těchto plemen je uznáno jako národní kulturní památka?
kladrubský kůň

V úloze JD/2006 v Nebanicích (1.-2.7.2006) zvítězil/a:
Katrin Harlein s koněm Top Dusty

Kdy začíná historie moderní drezury?
v renesanci